DataFlex

Designed to build business software faster at lower cost.
DataFlex ett modernt verktyg för att snabbt utveckla Windows och responsiva webbapplikationer till en lägre kostnad!

En plattform... För webb, mobil & Windows applikationer!
Snabb utveckling

Snabb utveckling

DataFlex har ett väl beprövat framework (ramverk), centraliserade affärsregler, ett stort klassbibliotek, data-aware kontroller och en mycket bra utvecklingsstudio.

Resultatet blir mindre kod, pålitliga system och snabb utveckling av nya affärssystem.
Ökad produktivitet

Ökad produktivitet

Utvecklare i DataFlex producerar mycket på kort tid! Styrkan är att kunna utveckla med hjälp av DataFlex som är en affärs-anpassad miljö och inte att behöva koda på lågnivå.

Snabb och effektiv utveckling av stora system på kort tid.
kostnafseffektivt

Kostnadseffektivt

Utveckla webb, mobil och Windows applikationer på en DataFlex-plattform med ett och samma framework för alla utvecklingsmiljöer.

Det reducerar och förenklar utveckling, underhåll och spar pengar.
Shopify Partner